| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

به سایت ویسه خوش آمدید

درجهان صنعتی امروز رشد و توسعه صنعت و تکنولوژی اگر چه از یکسو باعث ایجاد آسایش ، ایجاد آرامش و رفاه عمومی گردیده لیکن از سوی دیگر سبب ایجاد ناراحتی های جسمانی ، روحی و روانی متعددی شده که غالبا ریشه در کاهش تحرکات جسمی و فیزیکی دارد . یکی از بهترین، کم هزینه ترین و موثر ترین راههای کاستن از اثرات و عوارض مضر زندگی مدرن معاصر رو آوردن به ورزش بصورت عمومی و در حد مقدور گزینش یکی از شاخه های ورزشی میباشد که به نحوی با انواع و اقسام نرمشها و حرکات مناسب جهت تقویت جسم و روح بصورت توامان همراه باشد ، در این میان خانواده ورزشهای رزمی هم از لحاظ عمومی و هم از نظر شخصی از ویژگیهای خاص برخوردار می باشند که ضمن آمیختگی با انواع ظرافت ها و حرکات هنری و موزون ورزشی هماهنگ با نیاز فردی جهت دفاع از خویشتن می باشند و بدین جهت عنوان هنر دفاع شخصی بر این گونه ورزشها نهاده شد. رشته ورزشی Full Contact  بعنوان جزئی از ورزشهای تخصصی رزمی می باشد که اینجانب سعی نمودم در این سایت در حد مقدورات خویش چکیده و گزیده ای از تمرینات و حرکات و فرمولها و متدهای استاندارد این رشته را بر طبق آخرین استاندارهای موجود در دنیا و 20 سال تجربه شخصی خودم در تمرینهای مختلف جهت استفاده استادان و علاقه مندان به این رشته ورزشی معرفی نمایم .

 محمد رضا ویسه - زمستان 1382

 

 


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA 
خبر رزمی 
سایت تغذیه    

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش    

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش موردعلاقه


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس اول| ابتدای صفحه | بازگشت|

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه نی کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه فرانت کیک  
 

دفاع ضربات

نرمشهای کششی