| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

دفاع ضربه بک کیک 

همانطوری که در قسمت آموزش ها شرح داده شد ضربه فوق ضربه پیستونی می باشد که با چرخش کمر از روبرو به حریف زده می شود و اگر ما بخواهیم آنرا با پا دفاع کنیم ناچارا باید ساق پای خود را ( قسمت فوقانی یعنی کمی پائین تر از زانو ) را روبروی ضربه قرار دهیم تا بتوانیم ضربه را دفع نمائیم که در این صورت ضربه را دریافت کرده ایم .

بهترین شکل برای دفاع کردن این ضربه جا خالی کردن می باشد زیرا هنام دفاع احتمال آسیب دیدن وجود دارد ما می توانیم با حرکت ساید استپ از موقعیت مکانی حاضر خود را تغییر داده و بدون دریافت ضربه موقعیتی برای خود فراهم آوریم که بتوانیم به حریف ضربه وارد کنیم .

این ضربه هم قابل دفاع کردن با دست می باشد که به هیچ عنوان توصیه نمی گردد .

ما می توانیم با بکاری گیری ضریه هیل پوش کیک با پای جلو  اصابت به ناحیه پشت حریف علاوه بر خنثی کردن ضربه بک کیک حالت تعادل و تهاجم حریف را بر هم زنیم  که در عکس زیز مشهود است .


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه  

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش   

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی  

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه   


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

دفاع ضربه لو کیک

دفاع ضربه میدل کیک
دفاع ضربه فرانت کیک
دفاع ضربه بک کیک
دفاع ضربات پا برای صورت
دفاع ضربه دست با دست
دفاع ضربه دست با جا خالی
دفاع با حرکت به طرفین
دفاع هوک با دست
دفاع هوک با جا خالی
دفاع ضربه البو
دفاع آپرکات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آموزش فول کنتاکت

نرمشهای کششی