| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

دفاع ضربات پا برای صورت  

ضرباتی که با پا به سمت صورت زده می شود دفاع آن فقط با دست امکان پذیر می باشد و در هنگام این دفاع باید به این نکته توجه داشت که گارد ما از روربرو و پهلو باز نشود . برای دفاع این ضربه مطابق  شکل  با بالا آوردن آرنج خود پوششی برای صورت فراهم می نمائیم.

باز هم به یاد داشته باشیم با عوض کردن موقعیت مکانی خود بوسیله Side stap یا Conth کردن (عقب روی) می توانیم از حرکت جا خالی نمائیم که بسیار مفید بوده و احتمال آسیب دیدگی برای مبارزه گر کمتر میشود.


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه    

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش    

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی   

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه    


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

نرمشهای کششی