| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

دفاع ضربه دست با دست 

دفاع ضربه های مستقیم (با دست) با حرکت دورانی دست بصورت مخالف انجام می گیرد مثلا اگر دست چپ ضربه زننده است  دست راست دفاع می کند طوری که شانه ها فک را پوشش دهد (برای دفاع کننده) و بدون اینکه دست زاویه خود را کمتر و یا بیشتر از 90درجه با سطح زمین نماید با کنار دست مخالف ضربه را به سمت مخالف آن هدایت می نمائیم.

لازم بذکر است که ضربه دست دفاع کننده نباید آنقدر حرکت دورانی داشته باشد که دست پوشش صورت دفاع کننده را باز نماید و باعث آسیب پذیری شخص دفاع کننده گردد .


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه   

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش   

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی  

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه    


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

دفاع ضربه لو کیک

دفاع ضربه میدل کیک
دفاع ضربه فرانت کیک
درس شماره چهار
دفاع ضربات پا برای صورت
دفاع ضربه دست با دست
دفاع ضربه دست با جا خالی
دفاع با حرکت به طرفین
دفاع هوک با دست
دفاع هوک با جا خالی
دفاع ضربه البو
دفاع آپرکات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آموزش فول کنتاکت

نرمشهای کششی