| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

دفاع ضربه هوک با جا خالی کردن

در این حالت به محض دیدن ضربه هوک روی زانوها خم می شویم توجه داشته باشیم که کمر ما نباید خم گردد فقط ما روی زانو (آنهم به گونه ای که مشت از بالای سر ما رد شود پائین می آئیم)

نکته: نباید آنقدر پائین ببائیم که در برگشت آسیب پذیر گردیم و همینطور نباید آنقدر کم پائین برویم که ضربه به ما برخورد نماید.

 در این حالت ما کمر خود را خم می کنیم و با حرکات نیم دایره ای شکل از زیر ضربات هوک فرار می کنیم و به خارج دست ضربه زننده پناه می بریم و سعی می کنیم به هیچ عنوان گارد خود را از دست ندهیم .

نکته: ما در full contact نمی توانیم زیاد کمرخود را خم نمائیم چون ممکن است در معرض ضربات پا از قبیل (زانو و ...) قرار بگیریم پس سعی می کنیم کمتر از این دفاع استفاده نمائیم و یا در صورت استفاده گارد خود را حتی الامکان بسته و کمر خود را زیاد خم نمائیم.

 

 

 

 

 


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه   

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش  

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی   

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه   


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

دفاع ضربه لو کیک

دفاع ضربه میدل کیک
دفاع ضربه فرانت کیک
درس شماره چهار
دفاع ضربات پا برای صورت
دفاع ضربه دست با دست
دفاع ضربه دست با جا خالی
دفاع با حرکت به طرفین
دفاع هوک با دست
دفاع هوک با جا خالی
دفاع ضربه البو
دفاع آپرکات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آموزش فول کنتاکت

نرمشهای کششی