| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

طریقه ایستادن - گارد

طریقه ایستادن - گارد در فول کنتاکت یکی از مهمترین اصول را تشکیل می دهد لذا هنرجو ملزم می باشد به بهترین صورت ممکن گارد گرفته وخود را برای مبارزه آماده کند. در گارد گرفتن اجزا مختلف بدن حالات مختلف به خود می گیرند که در همین راحتی و تعادل هنرجو باید بهترین پوشش را داشته باشد تا بتواند بهترین ضربه را وارد و کمترین  ضربه را دریافت نماید .

حال به شرح وضعیت اجزا مختلف بدن می پردازیم :

1) وضعیت سر : فک به سینه نزدیک (بهتر است فک به سینه چسبیده شود ) و نگاه از بین دو ابرو صورت می گیرد در این حالت سعی داریم فک خود را بین شانه و سینه قرار داده و صورت را از قرار گرفتن در معرض ضربه مصون داریم .

2) وضعیت شانه ها : سر شانه ها به بالا کشیده شده و به حالت کمانی شکل در می آید به گونه ای که سر شانه ها دو طرف فک و صورت را از ضربه حفظ نماید .

3) وضعیت دستها : دستها به صورت عدد یازده قرار می گیرد طوری که مشتها صورت را حفظ کرده و سپش آرنجها باید پهلوها را از ضربه حفظ نماید .

طریقه مشت کردن دست : بند بند انگشتان باید طوری به هم فشرده شود که منفذ خالی در مشت دست وجود نداشته باشد و انگشت شست با زاویه 90 درجه در کنار بقیه انگشتان قرار بگیرد .

شاید از خود بپرسید چگونه دست می تواند هم صورت و هم پهلوی را حفظ نماید : باید به یاد داشته باشیم با آوردن سر رو به پایین این حالت برای ما کاملا امکان پذیر می باشد .

4) نحوه قرار گرفتن پشت و شکم : در این حالت وضعیت عمومی بدن باید به صورت مایل باشد طوری که باسن و شکم نه کاملا رو برو نه کاملا به پهلو باشد بلکه بین این دو حالت باشد تا ما بتوانیم با یک حرکت کوچک ضربات پیستونی روبرو را خنثی نمائیم .

5) نحوه قرار گرفتن پاها : پاها به اندازه عرض شانه باز می گردد و وزن بدن 50 درصد روی پای چپ و 50 درصد روی پای راست قرار می گیرد . پائی که جلوتر قرار می گیرد (پای نشانه ) بصورت کشیده و پائی که عقب قرار می گیرد (پای عقب ) روی سر پنجه پا قرار می گیرد . قرار گرفتن پای عقب به روی سر پنجه به ما این امکان را می دهد که بتوانیم مشت و لگدها را با تغییر وضعیت خنثی کنیم .

6) نحوه تنفس : دم از بینی و باز دم از دهان با فک بسته صورت می گیرد . 


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه    

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش   

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی  

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه   


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|
 

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه نی کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه فرانت کیک  
 

دفاع ضربات

نرمشهای کششی