| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

نرمشهای کششی سرو گردن

مقدمه ای بر لزوم انجام نرمشهای کششی در کلاسهای ورزشی

یکی از مهمترین اصول در شروع تمرینات ، تمرینات کششی می باشد که در اکثر موارد به آن توجه نمی گردد .نکشیدن به موقع عضلات قبل از شروع کردن تمرینات ، باعث گرفتگی و آسیب دیدگی شده و موجب می شود عضله در هنگام تمرین فشار بیشتری را تحمل نماید

 با انجام حرکات کششی قبل از شروع تمرین می توان بدن را در وضعیت خوبی برای شروع قرار داد و از صدمات جلوگیری کرد . نرمشهای کششی به گرم شدن بدن هم کمک کرده و بدن را در وضعیت مناسبی جهت شروع تمرین قرار می دهد . با توجه به زمان کلاسهای موجود در ایران ( در حدود 2 ساعت ) حدود 10 الی 15 دقیقه از زمان هر کلاس باید به تمرینات کششی اختصصاص یابد و بلافاصله بعد از این نرمشها دویدن شروع می گردد . بهترین زمانبندی برای دویدن معادل 30 دقیقه می باشد که شروع آن یا 5 دقیقه اول آن نرم و 20 دقیقه آن دو متوسط با حرکات گرم کردن دست و پا و 5 دقیقه انتهایی دوی سرعت می باشد.

لازم به تذکر است از حرکت دورانی سر و گردن و پرتاب آن به طرفین جدا خودداری فرمائید . شما برای گرم کردن گردن خود می توانید حرکت نیم دایره ای یا لنگر وار با سرعت کم همراه با انقباض عضله گردن انجام دهید .

در زیر نمونه ای از نرمشهای کششی سر و  گردن آورده شده است :


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه   

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش   

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی  

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه   


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه نی کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه فرانت کیک  
 

دفاع ضربات

نرمشهای کششی