| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

ضربه های کیک

ضربه های کیک در چهار مرحله انجام می گیرد و محل برخورد آن سر و گردن می باشد و تفاوت آن با ضربه راند هاوس کیک در چرخش در مرحله چهارم میباشد به گونه ای که اگر ضربه به هدف برخورد نکند پای ضربه زننده با طی مسیر نیم دایره ای سر جای خود قرار می گیرد .

مرحله اول : در مرحله اول زدن این ضربه زانو به داخل سینه جمع می شود  و  باید تا جائی که امکان دارد زانو به سمت بالا کشیده شود . باید توجه داشت که روی پا ی ضربه زننده حتما کشیده باشد و گارد صورت بهم نخورد .

مرحله دوم : در مرحله دوم با چرخش پای ضربه زننده با کمک چرخش پای ستون شده انجام می گردد به گونه ای که نحوه قرار گرفتن ما به سمت پهلو باشد و گارد صورت بهم نخورد .

مرحله سوم : در مرحله سوم چرخش پای ضربه زننده با کمک چرخش پای ستون و باز شدن زانو  و اصابت روی پا یا ساق پا به هدف که می تواند صورت و یا گردن حریف باشد  ، انجام می گردد  . لازم به ذکر است در این مرحله پای ضربه زننده باید به گونه ای باشد که شانه موافق ضربه  ، باسن و پای ضربه زننده در یک خط قرار گیرد و وزن باسن و بدن رو ی ضربه قرار گیرد و قدرت ضربه را افزایش دهد . لازم به ذکر است حرکت رفت پا موازی با خط افق می باشد .

مرحله چهارم : در مرحله چهارم پای ضربه زننده اگر به هدف برخورد کرد همان مسیر رفت را طی کرده ولی بصورت مایل تر سرجای خود قرار می گیرد اما اگر ضربه به هدف برخورد ننماید پای ضربه زننده حرکت نیم دایره ای کرده و سر جای خود مستقر می گردد .

نکته اول  :  ضربه هم با پای عقب و هم با پای جلو قابل اجرا است .

نکته دوم : در ضربات پا جلو می توانیم وزن بدن را بین پای جلو و عقب بصورت 30 درصد پای جلو و 70 درصد پای عقب بالانس کنیم .

نکته سوم : در هنگام زدن ضربه گارد نباید باز گردد و می توانیم با باز کردن دست موافق ضربه حرکت خود را کامل کنیم به گونه ای که دست باز شده  صورت و فک را محافظت کند .

نکته چهارم : در این ضربه با پای جلو می توانیم گارد خود را عوض کرده و پای جلو را به عقب گذاشته و قدرت پا را با افزایش مسیر ، افزایش دهیم .

 

فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه    

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش  

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی   

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه    


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|
 

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه نی کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه فرانت کیک  
 

دفاع ضربات

نرمشهای کششی