| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

ضربه ساید کیک

این ضربه بصورت پیستونی بوده و از پهلو به قصد شکم قسمت میانی و بعضی اوقات برای گردن استفاده می گردد طریقه زدن این ضربه به این گونه است که ابتدا به پهلو می ایستیم پای ضربه زننده ( پای جلو ) به داخل سینه جمع می شود و پس از آن به صورت موازی با خط افق به سمت حریف زده می شود .

محل برخورد ضربه قسمت تیغه  بیرونی پا می باشد . پس از برخورد پای ضربه زننده جمع شده و سرجای خود قرار می گیرد . این ضربه را  هم با پای جلو که کاربرد بیشتر دارد و هم با پای عقب قابل اجرا می باشد .

در زدن این ضربه باید توجه داشت که باسن و پای ضربه زننده و بدن در یک خط قرار گیرند و حتی الامکان بدن به سمت پایین خم نگردد .

ضربه ساید کیک = چهار مرحله = 1- جمع کردن 2- چرخش 3- ضربه 4 - برگشت


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه    

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش    

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی 

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه  


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|
 

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه نی کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه فرانت کیک  
 

دفاع ضربات

نرمشهای کششی