| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

مدیریت برنامه مسابقات  

 عملیات های لازم برای برگزاری یک رویداد ورزشی ، یک مسابقه شامل مراحل زیر می باشد که بنده در حد مقدورات خویش چکیده ای از تجربیات شخصی خود را برای استفاده خوانندگان محترم بیان نموده ام

                1- عملیات لازم قبل از اجرا :

الف: برنامه ریزی              ب: سازماندهی                 ج: هماهنگی

2- عملیات لازم در هنگام اجرا

                3- عملیات لازم بعد از اجرا

عملیات لازم قبل از اجرا:

مرحله برنامه ریزی: در طراحی برنامه باید به موارد زیر توجه نمود:

1-1-تعیین هدف که خود شامل:

الف: اهمیت و سطح مسابقه

ب: جنس شرکت کنندگان

ج: رشته ورزشی مورد نظر

د: زمان و مکان مسابقه

ه: بودجه بندی بطور تقریبی

1-2-پیشنهاد با مسئولین مافوق جهت برگزاری مسابقه

1-3-تصویب برنامه پیشنهادی

1-4-اعلام آمادگی و کسب موافقت نهایی از سازمان مربوطه

مرحله سازماندهی: در این مرحله برای شروع عملیات اقدامهای زیر لازم است صورت بگیرد.

1- ترسیم چارت تشکیلاتی، که خود شامل:

الف: مشخص شدن سلسله مراتب سازمانی

ب: مشخص شدن حدود وظایف

ج: نحوه ارتباط مسئولین چارتها

2- تشکیل کمیته ها:

درخصوص کمیته ها باید وظایف از قبل مشخص باشد برای نمونه:

کمیته اسکان و امور خوابگاه

وظایف کمیته افتتاحیه

وظایف کمیته تدارکاتی و خدماتی

وظایف کمیته افتتاحیه

وظایف کمیته پذیرش

وظایف کمیته مالی

وظایف کمیته فنی

                3- گزینش و انتصاب افراد برای کمیته ها

                4- ابلاغ شرح و وظایف کمیته ها به مسئولین مربوطه جهت پیگیری و اجرای امور محوله

                5- شروع به کار کمیته های مختلف در جهت آماده کردن مقدمات برگزاری مسابقات

مرحله سوم هماهنگی:

یکی از مهمترین وظایف سرپرستان یک مسابقه انجام هماهنگی لازم بین کمیته های مختلف و ایجاد هماهنگی و مکاتبات خارجی می باشد که باختصار به آنها اشاره می کنیم:

                1- هماهنگی و مکاتبات داخلی

الف: تشکیل جلسه روزانه با حضور کلیه مسئولین کمیته ها

ب: مکاتبه با مسئولین واحدهای درون سازمانی جهت همکاری با کمیته ها

ج: مکاتبه با مسئولین مافوق درون سازمانی جهت دریافت بودجه و تنخواه

د: مکاتبه با مسئولین درون سازمانی برای دریافت و تحویل و وسائل مورد نیاز از انبار مرکزی

                2- هماهنگی و مکاتبات خارجی

تنظیم و ارسال بخشنامه قطعی مسابقات به سراسر استانها و یا مراکز تحت پوشش.

                در ارسال بخشنامه باید به موارد زیر اشاره کرد:

الف: زمان مسابقه که شامل اعلام تاریخ دقیق برگزاری مسابقه ، حداکثر تاریخ اعلام آمادگی تیمها در مسابقه ، زمان دقیق ورود و خروج تیمها ، حداکثر تاریخ واریزی حق شرکت با ذکر شماره حساب ، نام بانک و نام صاحب شماره بانک و تاریخ و ساعت قرعه کشی مسابقات

ب: مکان مسابقه که شامل (استان، شهرستان، شهر، بخش) ، ورزشگاه یا سالن ورزشی ، محل خوابگاه و محل قرعه کشی

ج: اصول و مقررات فنی مسابقه

د: شرایط عمومی

3- هماهنگی جهت بازدید مسئولین کمیته ها از مکان مسابقه:

الف: امور فنی در محل مسابقه

ب: امور عمومی در محل مسابقه

4- مکاتبات متفرقه که بطور نمونه دعوت از مسئولین استان جهت شرکت در مراسم افتتاحیه ، انجام مکاتبه با سازمانها جهت جذب کمکها و درخواست نیازمندیها ، مکاتبه با مسئولین ادارات برق و آب جهت همکاری و جلوگیری از قطع آب و خاموشی برق ، مکاتبه با مسئولین راه آهن و هواپیمائی و مسافربری ، مکاتبه با مسئولین نیروی انتظامی ، مکاتبه و دعوت از مسئولین بهداری ، گروه موزیک ، مکاتبه و دعوت از داوران و مسئولین فنی برای برگزاری مسابقه ، مکاتبه با مسئولین شهرداری جهت اخذ مجوز نصب پلاکاردها و تابلوهای مسابقاتی در سطح شهر ، مکاتبه با ادارات فرهنگی مثل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت تکثیر پوسترهای تبلیغاتی مسابقه و مکاتبات ویژه با بعضی ادارات ، سازمانها ، شرکتها و ... برای کمک در برگزاری مسابقات.

5- تهیه نیازمندیها و کمبود و ارائه گزارش توسط مسئولین کمیته ها که معمولا پس از بازدید های فنی صورت گیرد.

6- جمع بندی نیازها ، کمبودهای کمیته ها توسط سرپرست کل مسابقات پس از گزارش مسئولین کمیته ها.

                7- انعکاس نیازمندیها به سرپرستی عالی مسابقات و مذاکره حضوری با مسئولین مافوق

8- تقسیم بندی نیازمندیها به مسئولین کمیته ها و پیگیری همه جانبه تمامی مسئولین برگزاری برای تهیه خرید و آماده کردن امکانات برای شروع مسابقات

عملیات در هنگام اجرا

مرحله هدایت و کنترل برنامه توسط مدیر: که حضور فیزیکی سرپرست کل مسابقات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد وظایف مهمی از جمله کمک دهی به کمیته پذیرش برای انجام وظایفی که از قبل مشخص شده ، کمک دهی و نظارت بر نحوه انتقال ورزشکاران و مسئولین فنی، نظارت و هدایت و کنترل تغذیه ورزشکاران در ارائه سرویس های لازم ، نظارت و هدایت بر وظایف کمیته روابط عمومی مسابقات ، هدایت برنامه و هماهنگی لازم برای فعالیتهای روز بعد مراسم افتتاحیه مسابقات، هدایت و کنترل در برگزاری مراسم افتتاحیه و نظارت بر انجام وظایف کمیته ها ، تشکیل جلسات همیشگی با مسئولین کمیته ها در انتهای شب و نقد و بررسی عملکردها ، تشکیل جلسات اضطراری در صورت نیاز ، نظارت و هدایت برگزاری مراسم اختتامیه و نظارت بر اجرای مراسم اختتامیه  و اهداء جوایز توسط مسئولین.

عملیات پس از اجرا

عملیاتهای لازم پس از اجرای مسابقه در دو بخش جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

1- بخش عمومی که شامل:

الف: تسویه حساب

ب: بدرقه و مشایعت شرکت کنندگان

ج: انتقال وسایل

د: انجام امور بهداشتی و نظافتی

                2- بخش از مالی

الف: تشکیل جلسه نهایی با مسئولین کمیته ها

ب: بررسی و مقایسه عملکردها

ج: بررسی نتایج فنی مسابقه

د: بررسی تعداد شرکت کنندگان

ه: بررسی امور فرهنگی و اخلاقی

و: جمع بندی و ارزیابی نهائی


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه    

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش    

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی   

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه    


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|مقاله بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه نی کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه فرانت کیک  
 

دفاع ضربات

نرمشهای کششی