| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

 

جدول شماره یک - گروه  نان ها ، غلات ، ترکیبات نشاسته و سبزیجات خشک در یکصد گرم قسمت خوراکی مواد غذایی

ویتامین ث

ویتامین ب1

ویتامین A

آهن

کلسیم

مواد قندی 

چربی

پروتئین

کالری

ماده غذایی

میلی گرم 

میلی گرم 

واحد

میلی گرم

میلی گرم

گرم

گرم

گرم

-

واحد ماده غذایی

-

0.36

-

5.5

45

63.6

0.5

8.9

271

نان لواش

-

0.33

-

2.9

57

55.1

0.4

8.7

246

نان سنگک

-

0.35

-

6.5

59

60.6

0.6

9.3

270

نان تافتون

-

0.2

-

4.7

45

56.6

0.7

8.2

256

نان بربری

-

0.2

-

1.7

30

52

1

7

245

نان سفید

-

0.13

-

1

16

76.3

1.1

11

367

ماکارونی

-

0.08

-

0.9

10

78.9

3.7

6.7

360

برنج

6

0.38

100

5.8

62

56.1

1.6

28.9

356

باقلا

3

0.54

15

7.6

86

55.9

1.6

22.6

338

لوبیا

1

0.46

45

7.3

134

56.7

6.2

19.2

359

لپه

4

0.46

100

7

68

57.4

1.3

35.7

336

عدس

4

0.72

100

4.8

64

61.6

1.8

22.5

346

نخود

 

 

|جدول بعدی|ابتدای صفحه | بازگشت|