| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

 

جدول شماره سه  - گروه  لبنیات و چربی ها  در یکصد گرم قسمت خوراکی مواد غذایی

ویتامین ث

ویتامین ب1

ویتامین A

آهن

کلسیم

مواد قندی 

چربی

پروتئین

کالری

ماده غذایی

میلی گرم 

میلی گرم 

واحد

میلی گرم

میلی گرم

گرم

گرم

گرم

-

واحد ماده غذایی

-

0.03

-

0.14

123

4.4

2.4

3.5

53

شیر پاستوریزه

4

0.24

1080

0.7

897

37

27

26

492

شیر خشک کامل

6

0.35

40

0.9

1235

51

1

36

360

شیر خشک

1

0.06

120

0.1

120

5.4

2.6

3.2

58

ماست

-

0.07

138

7.5

354

2.1

18.3

18.3

255

پنیر تبریز

-

0.25

-

42

505

13.8

11.7

54.9

379

کشک

-

-

3000

0.2

19

-

82.9

1

750

کره

-

-

-

-

-

-

100

-

900

روغن نباتی

 

 

 

 

 

|جدول بعدی|ابتدای صفحه | بازگشت|